• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Informacja o terminach i wymaganiach niezbędnych do wypełnienia w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klasy czwartej oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Korszach

Uwaga! Rodzice uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły składają zgłoszenie. Rodzice uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek zgodnie z wykazem terminów w poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj czynności wymaganej Termin Termin uzupełniający
1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do klasy czwartej oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny sportowej). 7 marca – 17 marca 2017 r.

7-18 sierpnia

2017 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.  Próby sprawności obejmują:

Profil – piłka nożna (chłopcy):

-Próba zwinności – bieg po kopercie

-Próba szybkości – bieg wahadłowy na  odcinku 10 m

-Próba mocy – wyskok dosiężny

-Próba koordynacyjnych zdolności motorycznych – powadzenie piłki po linii slalomowej

- Próba koordynacyjnych zdolności motorycznych z piłką – strzały do bramki

- Ocena umiejętności technicznych w grze

Profil – piłka ręczna (dziewczęta):

- Próba  skoczności – skok w dal z miejsca

-Próba mocy – skok dosiężny

-Próba siły – rzut piłką lekarską 1 kg w przód z klęku

-Próba szybkości – bieg wahadłowy na odcinku 6 m

-Próba chwytu i podania piłki

- Ocena umiejętności technicznych w grze do 5 podań

24 maja 2017 r.

21 sierpnia 2017 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 14 czerwca 2017 r. 21 sierpnia 2017 r.
4. Uzupełnienie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do klasy czwartej do oddziału sportowego
o świadectwo ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej.
23-26 czerwca 2017 r. 22-23 sierpnia
2017 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń lub wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 27 czerwca 2017 r. 23 sierpnia 2017 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 27 czerwca 2017 r. 23 sierpnia 2017 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału sportowego klasy czwartej SP ( lub informacji o liczbie wolnych miejsc). 27 czerwca 2017 r. 23 sierpnia 2017 r.

Joomla templates by a4joomla