• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Harmonogram rekrutacji do I klasy Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Korszach na rok szkolny 2017/2018

Rodzice dzieci siedmioletnich – urodzonych w roku 2010, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do klasy I
w roku szkolnym 2017/2018, będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem

od dnia od godz. do dnia do godz. Etap rekrutacji  /czynność rodzica
Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
7 marca  8.00 30 marca 14:00 Rodzice dzieci urodzonych w  2010 r.  składają zgłoszenie  do dyrektora szkoły  (dzieci z obwodu szkoły).
7 marca  8.00 30 marca 14:00 Składanie wniosków o  przyjęcie
do klasy I dzieci
 urodzonych w  2010 r. zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z  koniecznymi dokumentami.
11 kwietnia 13.00 11 kwietnia 14:00 Opublikowanie  listy dzieci  z obwodu szkoły przyjętych do klasy I                           
11 kwietnia 13.00 18 kwietnia 14:00 Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I spoza obwodu szkoły
12  kwietnia 8.00  15  kwietnia 14:00 Potwierdzenie rodzica kandydata spoza obwodu szkoły woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
18 kwietnia 14:00 Opublikowanie  listy dzieci  spoza obwodu szkoły przyjętych do klasy I                           
Procedura odwoławcza
od 21 kwietnia

Uruchomienie procedury odwoławczej.
W terminie 7 dni od dnia opublikowania  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic  może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające
4 maja 14:00 Przekazanie do organu prowadzącego informacji
o  wolnych miejscach.
9 maja 8:00 19 sierpnia  14.00 Możliwość składania wniosków o przyjęcie
na wolne miejsca.
    Do 25 sierpnia 14:00 Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I spoza obwodu szkoły
    Do 29 sierpnia  14:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

Joomla templates by a4joomla