• 1
 • 2
 • 3
 • 4

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ

  • Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
  • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
  • Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z Regulaminem biblioteki i zapamiętać godziny jej otwarcia.
  • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni, większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
  • Za zgodą nauczyciela - bibliotekarza książkę można prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
  • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
  • Nie można wypożyczonych książek oddawać innemu czytelnikowi.
  • Z zasobu księgozbioru podręcznego należy korzystać wyłącznie  na miejscu   w czytelni.
  • Korzystający z księgozbioru podręcznego zapisują swoje imię i nazwisko oraz klasę w zeszycie.
  • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie i uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
  • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę.
  • Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone podręczniki.
  • Uczeń powinien dbać o książki i oddawać je w takim stanie, w jakim wypożyczył.
  • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

NAUCZYCIELE – BIBLIOTEKARZE ZESPOŁU SZKÓŁ W KORSZACH (rok szkolny 2013/2014)

  1. p. mgr Bogumiła Boużyk
  2. p. mgr Beata Dudziak
  3. p. mgr Wanda Małgorzata Wójcik
 

DEKALOG CZYTELNIKA

  1. Nie zwracaj uwagi tylko na tytuł książki i obrazki, ale wgłębiaj się w jej treść.
  2. Czytaj gruntownie i uważnie.
  3. Nie przetrzymuj nigdy książek dłużej niż potrzeba; wiedz, że inni też chcą czytać.
  4. Nie przywłaszczaj sobie książki bibliotecznej.
  5. Nie plam i nie niszcz jej; pamiętaj, – kto niszczy książki, krzywdzi nasze społeczeństwo.
  6. Jako książka - chcę być Twoim szczerym przyjacielem.
  7. Zachęcaj swoich najbliższych, krewnych i znajomych do czytania książek.

  „Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi (…)”

                                                                                              Jan Paweł II, 11.06.1999 r.

 

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych  zadań materiały, informując o nich i udostępniając je.
         Oprócz funkcji informacyjnej biblioteka pełni funkcję rekreacyjną. Sprzyja temu między innymi estetyczny lokal biblioteczny.

        Mamy wydzielony księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe, rzeczowe, albumy, poradniki, kompendia               oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy starannie dobrane dostosowane do wieku naszych uczniów – są one udostępniane  na miejscu oraz wypożyczane na zajęcia lekcyjne.

        Księgozbiór biblioteki liczy ponad 7 tysięcy zapisanych woluminów. Jest on aktualizowany oraz selekcjonowany w miarę możliwości.                                    

Na miejscu udostępniamy też czasopisma prenumerowane przez szkołę.  Oto ich tytuły :

 1. „Biblioteka w szkole”
 2. „Świetlica w szkole”

    Z naszej biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Korsz.  

Joomla templates by a4joomla