• 1
 • 2
 • 3
 • 4

To have another language is to possess a second soul. 

                                           ‒ Charlemagne

 

Stopniowanie przymiotników po angielsku!

przymiotniki jedno- i dwusylabowe, tzw. “krótkie”

Stopień wyższy - ER Stopień najwyższy - EST

small – smaller

slow – slower

tall – taller

short - shorter

small – the smallest

slow – the slowest

tall – the tallest

short – the shortest

Przymiotnik, który zakończony jest na –e, dodajemy tylko –r w stopniu wyższym oraz –st

w stopniu najwyższym

np. brave – braver- the bravest

przymiotnik, który zakończony jest na „–y”       

 „- y” zmienia się w „i”

                                                                  np. busy – busier – the busiest

przymiotniki, w których układ liter od końca to „spółgłoska – samogłoska – spółgłoska”

wtedy podwajamy ostatnią literę w danym przymiotniku

                                                                   np. fat – fatter – the fattest

przymiotniki wielosylabowe, tzw. „długie”

Stopień wyższy  / MORE Stopień najwyższy / THE MOST

interesting – more interesting

economical – more economical

beautiful – more beautiful

interesting -  the most interesting

economical – the most economical

beautiful – the most beautiful

Wyjątki!

Good – better – the Best

Little – less –the least

Bad – worse – the worst

than = niż

He is taller than me.

She is more beautiful than Susan.

GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO!!!

Present Simple jest czasem teraźniejszym prostym, a używamy go w następujących sytuacjach:

 • Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się, np.
  I often visit my aunt in summer.
 • Mówiąc o stanach, czynnościach stałych, np.
  I live in Warsaw.
 • Opisujemy cechy ludzi i przedmiotów, np.
  Joan has got black hair and blue eyes.
 • Opisujemy znane prawdy, fakty, np.
  The Earth goes around the Sun. -
 • Czynności dziejące się w dłuższych okresach czasu, np.
  Tom lives in New York.
 • Opisywanie, streszczanie filmów (narracja)
 • Oficjalnie ustalony termin wydarzenia, np.
  The match starts at 10 tomorrow.
 • W wyrażaniu uczuć i emocji

Zdania twierdzące

Podmiot + orzeczenie + reszta zdania
I + live + in Olsztyn
(Mieszkam w Olsztynie
He + lives + in Olsztyn
(On mieszka w Olsztynie)

Pamiętajmy o dodaniu końcówki "-s" do orzeczenia, jeśli mówimy o III osobie liczby pojedynczej (he, she, it).

Zdania przeczące

Aby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie "do not" (don't) albo "does not" (doesn't w przypadku III osoby liczby pojedynczej i nie wstawiamy wtedy "-s" do orzeczenia).

Podmiot + do/does not + orzeczenie + reszta zdania
I + do not + live + in Olsztyn
(Nie mieszkam w Olsztynie)
He + does not + live + in Olsztyn
(On nie mieszka w Olsztynie)

Pytania

Pytania tworzymy przez dodanie przed zdaniem "do" albo "does" (w przypadku III osoby liczby pojedynczej, przy czym nie wstawiamy wtedy "-s" do orzeczenia), czyli „czy”. Szyk zdania wygląda następująco:

Do/does + podmiot + orzeczenie + reszta zdania?
Do + I + live + in Olsztyn?
Does + he + live + in Olsztyn?

Typowe okoliczniki czasu – słowa klucze

 • often (często), usually (zwykle), always (zawsze), never (nigdy), ever (kiedykolwiek), rarely (rzadko), seldom (rzadko), frequently (często);, hardy ever (prawie nigdy)
 • regularly (regularnie), occasionally (czasami), from time to time (od czasu do czasu);
 • every day (codziennie);
 • once a week (raz w tygodniu), 3 times a year (3 razy w roku), twice a day (2 razy dziennie), every 6 weeks (co 6 tygodni);
 • sometimes (czasami)

Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o:

 • czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia
 • stanach chwilowych, np.
  I'm staying in a hotel until I find a new flat
 • narzekaniu na czyjeś zachowanie, np.
  Why are you being so naughty today?
 • Zmianie stanu bądź o rozwoju, np.
  People are drinking more and more coffee.
 • Zaplanowanej czynności, plany np.
  I'm going to the cinema tonight.

 

 

 

Zdania twierdzące

Podmiot + "to be" (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
np.
I + am + eating + chocolate now.

Forma "to be" zależy od podmiotu:

- I am = I'm
- you are = you're
- he/she/it is = he's/she's/it's
- we are - we're
- they are = they're

Zdania przeczące

Podmiot + "to be" (w odpowiedniej formie) + not + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania
np.
I + am + not + eating + chocolate now.

Pytania

"To be" (w odpowiedniej formie) + podmiot + czasownik z końcówką "-ing" + reszta zdania?
np.
Am + I + eating + chocolate now?

Typowe okoliczniki czasu- słowa klucze

 • now (teraz), at the moment (w tej chwili), at present (obecnie), today(dzisiaj), tonight (dziś wieczorem), tomorrow (jutro), next week (w przyszłym tygodniu), nowadays (obecnie), in one year (za rok), in two months ( za dwa lata)

 

 

 ZAPRASZAMY NA FACEBOOK !!! 

Joomla templates by a4joomla