• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Lista  kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej w Korszach

na rok szkolny 2016/2017

    Na podstawie art. 20zc ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm. ), uchwały Rady Miejskiej  Nr XVIII/103/2016 z dnia 26.02.2016 w sprawie kryteriów przyjęć do Szkoły Podstawowej w Gminie Korsze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania kryteriów, Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1/kwiecień/2016  Dyrektora  Zespołu Szkół w Korszach z dnia 18.04.2016 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. Przyjmuje na rok szkolny 2016/17 niżej wymienionych kandydatów:

L.p. Nazwisko i imię dziecka
1. Błażuk Kacper
2.

Bugąński Antoni

3.

Czeliński Błażej

4.

Gajdamowicz Karolina

5.

Hłyściuk Marcin

6.

Kłys Aneta

7.

Kryńska Maja

8.

Malanowski Michał

9.

Markowski Filip Jan

10.

Michalski Krzysztof

11.

Michałowska Aleksandra

12.

Mućka Fabian

13.

Rosicka Alicja

14.

Sobieski Jan

15.

Stec Maksymilian

2.   Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym szkoła posiada  10  wolnych    miejsc w klasie I

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: 18.04.2016

Joomla templates by a4joomla