• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Szanowni Państwo,

            przedstawiamy do zapoznania się zmodyfikowany Szkolny Program Wychowawczy
i Program Profilaktyki Szkolnej.

            Modyfikacja nastąpiła w związku z wymogiem dostosowania tych programów
do zapisów Rozporządzenia MEN z dn. 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

            Swoje ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian proszę zgłaszać do przedstawicieli rad oddziałowych (tzw. trójek klasowych), którzy przedstawią je na spotkaniu
z Dyrektorem Szkoły w dn. 29 lutego 2016 r. o godz. 17 w sali nr 1.

                                                                                                         

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                              Dyrektor Magdalena Cichoń

Joomla templates by a4joomla